Det er to reguleringsplaner for Oslofjordforbindelsen - én for tidligere Hurum kommune og én for Frogn kommune.