Oslo-Navet på høring

— Torsdag 26. november 2015 ble KVU Oslo-Navet formelt sendt på høring til 150 mottakere. Alt fra kommuner og fylkeskommuner til interesse- og næringsorganisasjoner og politiske partier står på lista over høringsinstanser.

KVU Oslo-Navet overlevert

— Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS står samlet bak anbefalingen om å utvikle et kollektivnettverk med hyppige avganger og god kapasitet. Oppdragsgiverne fikk konseptvalgutredningen overlevert i dag.

KVU OSLO-Navet starter siling

— Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter utreder i en felles KVU behov og tiltak for økt kapasitet i kollektivtransporten i Oslo og Akershus. Til sammen sitter KVU Oslo-Navet på cirka 900 innspill – en bunke som skal slankes betraktelig i ukene som kommer.