Prosjekter og tiltak i Byvekstsavtalen og Oslopakke 3.

 • E18 Vestkorridoren Lysaker–Ramstadsletta
 • E18 Vestkorridoren Ramstadsletta–Slependen
 • E18 Vestkorridoren Slependen–Drengsrud
 • Lokale vegtiltak Akershus
 • Lokale vegtiltak Oslo–sykkelprosjekter
 • Lokale vegtiltak Oslo–kollektivprioriteringer
 • Lokale vegtiltak Oslo–Røatunnelen
 • Oslo Trikk
 • Oslo T-bane
 • Nytt signalsystem (CBTC) for T-banen
 • Fornebubanen
 • Ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum
 • Majorstuen T-baneknutepunkt
 • T-baneforlengelse Lørenskog
 • Kollektivtrasé Oslo–Lillestrøm–Kjeller
 • Drift kollektivtrafikk Akershus
 • Drift kollektivtrafikk Oslo
 • Follobanen
 • Ny rutemodell for Oslo og Østlandet
 • Stasjon- og knutepunktstiltak jernbanen