Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Arbeidet vil ta om lag to uker.

De kommende ukene skal deler av kaiområdet spyles og kostes, skiltfundamenter skal på plass og asfalt skal freses bort. Deretter skal noe av kaia asfalteres.

Arbeidet innebærer at fra og med mandag morgen 27. mai blir det betydelig færre parkeringsplasser på Valset fergekai. Nesten hele området vest for fv. 710, altså området inn mot bergveggen, blir sperret av for anleggsarbeid (se bilde nedenfor).

Det vil bli tillatt å parkere på skrå i oppstillingsfelt 4 og i området for prioriterte kjøretøy (se bilde nedenfor). Følg skilting.

- Vi starter arbeidet mandag morgen kl. 07. Vi regner med at arbeidet vil ta om lag to uker. Fordi parkeringskapasiteten på Valset blir kraftig redusert, oppfordrer vi trafikantene til å finne andre løsninger enn å parkere på Valset i denne perioden, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal, Trøndelag