Statens vegvesen innstiller anleggsarbeidet på Molde ferjekai resten av uka på grunn av at det er meldt dårlig vær.

Nattavgangene i ferjesambandet går derfor etter vanlig rute. Arbeidet starter igjen søndag 15. desember klokka 23.15. Da blir ferjene innstilt igjen etter planen.

- Planen når vi starter igjen er å jobbe natt til hverdager fram til vi er ferdige. Været kan vi dessverre ikke gjøre noe med, sier byggeleder Hanne Kristine Skrede i Statens vegvesen.

 

Rutetider finnes på www.fjord1.no

Trafikkmeldinger fra Statens vegvesen: www.175.no

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal, Trøndelag