Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen signerte kontrakten med Implenia Norge AS i går, tirsdag 7. mai.

Kontrakten er på 71,1 millioner kroner eks. mva., og omhandler nye tilleggskaier til fergeleiene i Seivika i Kristiansund kommune, Tømmervåg i Aure kommune og Edøya i Smøla kommune.

- Arbeidet vil bli startet opp i løpet av mai. Fergekaia på Edøya vil etter planen stå ferdig i februar 2020, mens fergekaiene i Seivika og Tømmervåg har frist i oktober 2020, sier prosjektleder Olav Megrund i Statens vegvesen.

Ombyggingen av Sandvika fergekai blir utført av Christie & Opsahl AS, og dette arbeidet vil stå ferdig til høsten.

Fergesambandene mellom Seivika og Tømmervåg på fv. 680 og Edøya og Sandvika på fv. 669 blir bygd om for å kunne ta i bruk elektriske ferger fra 1. januar 2021.

Trafikken vil fortsette å gå som normalt på begge sambandene i byggeperioden, men det kan bli aktuelt med nattestenging i forbindelse med deler av arbeidet. Dette vil bli varslet på forhånd.

Statens vegvesen utfører arbeidet på vegne av Møre og Romsdal fylkeskommune.

Fra kontraktsigneringen tirsdag 7. mai. F.v.: Per Åge Havnegjerde i Implenia Norge AS, prosjektleder Olav Megrund og byggeleder Trond Vidar Gjerde (begge i Statens vegvesen).
Fra kontraktsigneringen tirsdag 7. mai. F.v.: Per Åge Havnegjerde (Leder innkjøp, marked og anbud i Implenia Norge, Region nord), prosjektleder Olav Megrund og byggeleder Trond Vidar Gjerde (begge i Statens vegvesen). Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal, Trøndelag