Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

I dag, onsdag 9. januar, vert delar av den nye parkeringsplassen og dei nye oppstillingsfelta tekne i bruk ved Sulesund ferjekai.

Nokre av parkeringsplassane vert framleis brukt av anleggsmaskiner, og reisande blir bedne om å vere spesielt merksame på anleggstrafikken i området:

Illustrasjonen viser område for anleggstrafikk (raudt felt), samt korleis ein skal køyre for å kome seg på og av ferja.
Illustrasjon, nye parkeringsplasser, obs på anleggsområde og av-/påkjøring.

Frå onsdag av blir det tilgjengeleg 60 nye parkeringsplasser ved ferjekaia. Desse kjem i tillegg til allereie eksisterande parkeringsplassar.

- Å ha nok parkeringmoglegheiter har vore utfordrande i delar av byggefasen. Derfor hadde vi eit ønske om å ta i bruk det nye arealet så snart som mogleg, seier prosjektleiar Olav Megrund.

Inntil vidare blir det på- og avkøyring ved den gamle ferjekaia.

- Den nye ferjekaia blir ferdigstilt i løpet av januar. Denne vil mest truleg vere i bruk med dieseldrift i byrjinga av februar, seier Megrund.

I løpet av februar vil ein installere dei nye ladetårna og medfølgjande aggregathus, slik at sambandet Hareid-Sulesund kan driftast med elektrisk ferje.

Arbeidet på kaia, som også inkluderer eit nytt servicebygg, er berekna å vere ferdig i april.

Under ombygging. Bilete tatt med drone.
Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal, Trøndelag