Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Torsdag 27. desember kunne de første bilene kjøre i land på den nye kaia, som nå er klar til å ta imot elektriske ferger.

Arbeidet har tatt ett år, og det har gått med om lag 90.000 kubikkmeter med stein – noe som tilsvarer rundt 13.000 lastebillass. Nå i romjula kunne M/F Frafjord legge til på den gamle kaia for siste gang.

Der den nye kaia ligger var det bare sjø tidligere, forteller prosjektleder Harald Inge Johnsen.

- Kaia har blitt til ved hjelp av store mengder stein fra nabokommunen Bjugn. Fra 1. januar 2020 blir Ørland og Bjugn en felles kommune. Dette har med andre ord vært et aldri så lite sammensveisingsprosjekt, sier Johnsen.

Torsdag kunne prosjektlederen overrekke blomsterbuketter til blant andre entreprenørene ALTi bygg og anlegg AS og Groven AS.

 - Vi har hatt et stramt tidsløp, men fikk ta i bruk den nye kaia innen tidsfristen takket være et godt samarbeid med entreprenørene, kommunen, fylkeskommunen og andre samarbeidspartnere, sier han.

Helelektrisk samband

I fergekaiprosjektet på Brekstad inngår det også ny tilførselsveg, rundkjøring og tilpasning mot vegnettet på fylkesveg 710, samt nytt oppstillingsareal og parkeringsområde.

- Det inkluderer også nytt teknisk bygg og aggregathus, samt automatiske fortøyingsauomater, slik at fergesambandet mellom Brekstad og Valset nå er tilpasset elferger. Sambandet blir helelektrisk, men vil gå ved hjelp av et dieselaggregat fra 1. januar og frem til månedsskiftet februar/mars. Årsaken til dette er at ladetårnene er noe forsinket fra Tyskland, sier Johnsen.

Ferdigstilt til våren

Området ved den gamle kaia, som lå midt i Brekstad sentrum, er nå klart til sentrumsutvikling.

På det nye kaiområdet blir det siste hånd på verket før alt står ferdig til våren.

- Vi skal blant annet legge det siste laget med asfalt, samt ferdigstille det nye parkeringsarealet. Vi ber derfor trafikantene ta hensyn til byggearbeidet også i denne siste fasen, sier Johnsen.

Statens vegvesen har bygd den nye fergekaia på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune.

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal, Trøndelag