Konseptvalgutredning

Konseptvalgutredningen (KVU) for nye vegforbindelser øst for Oslo er ferdigstilt og oversendt Samferdselsdepartementet og ble lagt til høring, høringsfrist var 16, mars 2020. Innkomne høringsuttalelser er lagt på siden "Høringsuttalelser til konseptvalgutredning"

Hovedrapport og vedleggene finner du på siden "KVU hovedrapport og vedlegg"

Referansegruppemøte 19. september 2019

Referansegruppemøte 18. juni 2019

Referansegruppemøte 15. mars 2019

KVU-verksted 15. og 16. november 2018

Oppstartsmøte med kommuner og fylkeskommuner, 28. august 2018

 

KVU for vegforbindelse øst for Oslo