Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Hvor langt tid tar det å kjøre fylkesvei 120 fra Patterødkrysset ved Moss til Hvamkrysset i Skedsmo med lastebil? I begynnelsen av mai stilte Norges Lastebileier-Forbund (NLF) Region 1 med sjåfør og lastebil for å bistå med å måle kjøretider, med seg om bord hadde han Vegvesenets Ole Helmick Øen.

Da Øen stoppet klokken var det gått 1 time og 33 minutter. Deretter tok de turen på riksvei 22 fra Hvamkrysset til Årumkrysset i Fredrikstad, som tok 1 time og 48 minutter.

Takk til NLF

Vi vil takke NLF Region 1 og sjåfør Anders Krog spesielt, for at vi fikk sitte på og gjort nødvendige målinger av hvor lang tid det tar for lastebiler å kjøre de ulike strekningene, sier Lars Kristian Dahl, prosjektleder for konseptvalgutreding (KVU) for vegforbindelse øst for Oslo i Statens vegvesen. Han påpeker at det er viktig for prosjektet å få sjekket ut om den faktiske reisetiden stemmer med den teoretiske beregnede. Reisetid er en sentral indikator som vi måler i arbeidet med å utrede ulike konsepter.

Verdifull innsikt

Mens Vegvesenets mann og prosjektets representant for godstransport, Ole Helmick Øen målte kjøretider, fikk han også førsthåndsinnsikt i utfordringer tunge kjøretøyer møter når de trafikkerer de aktuelle KVU-strekningene. Blant annet ville et vogntog brukt lengre tid enn en lastebil.

På grunn av at dagens vegstandard er for lav, tillater ikke Statens vegvesen at modulvogntog kan kjører rv. 22 og fv. 120.

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utrede en bedre vegforbindelse mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike, som sikrer nødvendig beredskap ved hendelser på vegnettet og avlaster E6 gjennom Oslo.

Om bord i Scania-lastebilen bidro NLFs sjåfør Anders Krog med verdifull innsikt på turene langs fv. 120 og rv. 22 i Østfold. Tusen takk til NLF Region 1, ved Anders Krog og regionsjef J. Kristian Bjerke. Foto: Ole Helmick Øen/ Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Viken, Oslo