Arbeidsverksted 4. og 5. desember

— 4. og 5. desember har Jernbaneverket og Statens vegvesen invitert kommuner, fylkeskommune, Fylkesmann, næringer og andre interesserte til arbeidsverksted på Gjøvik.