Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

I begynnelsen av desember 2016 ble konseptvalgutredningen for riksveg 4 på strekningen Jaren–Mjøsbrua og Gjøvikbanen på strekningen Oslo-Gjøvik-Moelv, oversendt Samferdsels-departementet.

Konseptvalgutredningen er nå sendt ut på høring til berørte kommuner, fylkeskommuner, regionråd, Fylkesmannen, Naturvernforbundet, NHO Innlandet, Norges Lastebileier-Forbund NLF Hedmark og Oppland, Vegforum Innlandet med flere. Også andre kan si sin mening om vegvalgene for framtidas rv. 4 og Gjøvikbanen på strekningen Jaren (Oslo)–Gjøvik–Moelv. Høringsfristen er satt til 3. mars.

Etter at høringsrunden er avsluttet og utredningen er kvalitetssikret av eksterne konsulenter, skal regjeringen bestemme hvilke alternativer som skal legges til grunn for videre planlegging.

Dokumentene

Du kan laste ned anbefalingene og hele utredningen under Rapporter

Merknader

Høringsuttalelser bes merket «KVU Transportsystemet Jaren (Oslo)-Gjøvik-Moelv» og sendes innen 3. mars 2017 til:

  • Statens vegvesen Region øst Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller 
  • E-post:  
Aktuelt for fylke(r): Innlandet