Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Oppsummeringen av høringsuttalelsene til konseptvalgutredningen for transportsystemet Jaren (Oslo)–Gjøvik–Moelv er nå klar og er sendt til Vegdirektoratet.

Foreliggende oppsummering er en gjennomgang av innkomne uttalelser etter høring av konseptvalgutredningen for transportsystemet Jaren (Oslo)–Gjøvik–Moelv. Oppsummeringen inneholder også transportetatenes kommentarer til enkelte forhold som er påpekt i uttalelsene.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet