Utfordringsnotat for KVU rv. 658 Ålesund–Vigra ble oversendt Samferdselsdepartementet i juli 2021.

Utfordringsnotat for KVU rv. 658 Ålesund–Vigra.pdf

Konseptvalgutredningen vil se på flere ulike konsepter for å løse utfordringene.
I KVU-arbeidet blir det brukt en firetrinnsmodell for å vurdere og utvikle konsept:

  1. Revurdere: Kan man sette i verk tiltak som reduserer transportbehovet, eller kan andre transportformer utnyttes bedre?
  2. Optimere: Kan den eksisterende infrastrukturen optimaliseres og gi mer effektiv utnyttelse?
  3. Bygge om: Kan man bygge om eksisterende infrastruktur, for eksempel utvide eksisterende veger?
  4. Bygge nytt: Dersom de tre første trinnene ikke løser det definerte behovet, står man igjen med nyinvesteringer og større ombygging av infrastruktur

Statens vegvesen antar at konseptvalgutredningen kan være klar i ved årsskiftet 2022/23. Dette avhenger blant annet av hvilke utredninger som må gjøres.

Vei:
Rv. 658
Fase:
Utredningsfase
Kommuner:
Ålesund, Giske
Fylker:
Møre og Romsdal

Rv. 658 Ålesund-Vigra (KVU) © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

André Kraemer Goes

Prosjektleder
Telefon:
461 19 030
E-post:

Sist oppdatert: