Utfordringsnotat for KVU rv. 658 Ålesund–Vigra blei oversendt Samferdselsdepartementet i juni 2021.

Utfordringsnotat for KVU rv. 658 Ålesund–Vigra (PDF)

9. og 11. november 2021 arrangerte Statens vegvesen og Norconsult idéverkstad om KVU-en: Verkstadrapport KVU rv. 658 Ålesund–Vigra (PDF)

På idéverkstaden holdt Aud Tennøy frå Transportøkonomisk institutt (TØI) denne presentasjonen: KVU rv. 658 - presentasjon Aud Tennøy (idéverksted).pdf

Konseptvalutgreiinga vil sjå på fleire ulike konsept for å løyse utfordringane.

I KVU-arbeidet blir det brukt ein firetrinnsmodell for å utvikle konsept:

  1. Revurdere: Kan ein setje i verk tiltak som reduserer transportbehovet, eller kan andre transportformer utnyttast betre?
  2. Optimere: Kan den eksisterande infrastrukturen optimaliserast og gi meir effektiv utnytting?
  3. Byggje om: Kan ein byggje om eksisterande infrastruktur, til dømes utvide eksistande vegar?
  4. Byggje nytt: Dersom dei tre første trinna ikkje løyser det definerte behovet, står ein att med nyinvesteringar og større ombygging av infrastruktur.

Statens vegvesen reknar med at konseptvalutgreiinga kan vere klar i ved årsskiftet 2022/23. Dette er blant anna avhengig av kva utgreiingar som må gjerast.

Vei:
Rv. 658
Fase:
Utredningsfase
Kommuner:
Giske, Ålesund
Fylker:
Møre og Romsdal

Rv. 658 Ålesund–Vigra © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Ole-Mathias Nes

Prosjektleiar
Telefon:
576 55 964
E-post:
Sist oppdatert:

Gå videre