VeiHint testet om vi kunne få flere til å overholde reguleringen motorvognforbud i Oslo sentrum. Pilotprosjektet hadde oppstart i høst 2018 og ble avsluttet i første kvartal 2020.