Sykkelrute E18 er en av hovedrutene i Plan for hovedsykkelveinettet i Oslo. Parsell Munkedamsveien–Langkaigata går fra Munkedamsveien, forbi Aker Brygge og Vestbanetomta, over Rådhusplassen, forbi Kontraskjæret og langs Akershus festning, over Christiania torv, ned Rådhusgata gjennom Kvadraturen, til Langkaigata.

Prosjektet berøres av Prosjekt Bilfritt byliv som gjennomføres av Oslo kommune. Bilfritt byliv skal bl.a. stenge Rådhusgata for gjennomkjøring og gi restriksjoner for parkering i Oslo sentrum. Effekten av disse tiltakene vil kunne åpne opp for andre løsninger enn det som har vært aktuelt tidligere. Planarbeidet med Rådhusgata avventer derfor med å sette i gang igjen til men ser effekten av dette arbeidet.

Delstrekningene:

  • Delstrekning Delstrekning Dr. Mauds gate, Munkedamsveien–Rådhusplassen (byggefase)
  • Delstrekning Rådhusplassen, Dr. Mauds gate–Rosenkrantz gate (byggefase)
  • Delstrekning Rådhusgata vest, Rosenkrantz gate–Akersgata (planfase)
  • Delstrekning Christiania torv, Akersgata–Nedre Slottsgate (planfase)
  • Delstrekning Rådhusgata øst, Nedre Slottsgate–Skippergata
E18 Sykkelrute Munkedamsveien–Langkaigata
Kartskisse E18 Sykkelrute Munkedamsveien-Langkaigata. Foto: Statens vegvesen

Vei:
E18
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Oslo
Fylker:
Oslo
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt
Totalkostnad:
36 millioner. Anslått med usikkerhet +/- 40%

E18 Sykkelrute Munkedamsveien–Langkaigata © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Østensjøveien 34, Oslo

Kontakter

Magne Vikne

Prosjektleder
Telefon:
909 13 252
E-post:

Knut Hasle

Byggeleder for strekning Dr. Mauds gate
Telefon:
414 20 213
E-post:

Sist oppdatert: