Plan for hovedsykkelveinettet i Oslo ble vedtatt av Oslo bystyre i 1999. Statens vegvesen har ansvar for utbygging av hovedsykkelveinettet langs riks- og europaveier i Oslo. Det viktig å få fullført manglende strekninger i hovedsykkelveinettet i Oslo sentrum, og å oppgradere eksisterende sykkelveinett der standarden er for lav i forhold til dagens krav.

Sykkelrute E18 er en av hovedrutene i Plan for hovedsykkelveinettet i Oslo. Parsell Munkedamsveien–Langkaigata går fra Munkedamsveien, forbi Aker Brygge og Vestbanetomta, over Rådhusplassen, forbi Kontraskjæret og langs Akershus festning, over Christiania torv, ned Rådhusgata gjennom Kvadraturen, til Langkaigata.

Sykkeltraseen er ca. 1300 meter lang og går gjennom et område i Oslo sentrum med svært variert utforming og bruk. Traseen kan deles inn i flere delstrekninger som har sine egne utfordringer i forhold til etablering av en enhetlig, trafikksikker og sammenhengende sykkeltrasé med færrest mulig konfliktpunkter mellom syklende og andre trafikanter.