Det skal gjennomføres prosjektutvikling for hovedsykkelveg fra Heimdal/Tonstad til Sluppen.

Utredningen inkluderer følgende tre strekninger:

  • Selsbakk–Sluppen (prosjektutvikling høst 2021) – ca. 1 km.
  • Heimdal–Selsbakk (prosjektutvikling høst 2021) – ca. 4,5 km.
  • Tonstad–Selsbakk (prosjektutvikling høst 2021) – ca. 2,3 km.

Tiltaket vil bidra til raskere og sikrere sykkeltilbud mellom Sluppenområdet og store boligkonsentrasjoner sør for Trondheim. Flere syklende og redusert antall konflikter mellom gående og syklende og mellom syklende og motorisert trafikk er definert som prosjektets mål.

Kontaktperson – Tore Kvaal, tlf. 97 19 34 55, e-post .

Kart Sykkelruter Heimdal-Sluppen
Kart Sykkelruter Heimdal-Sluppen Foto: Statens vegvesen