Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7, jfr. samme lov § 12-10, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljregulering for hovedsykkelveg fra Ladalen til Thrond Nergaards veg.

Hensikten med planen er å legge til rette for en høystandard hovedsykkelrute langs strekningen. Prosjektet inngår i Miljøpakken i Trondheim.

Planforslaget

Plandokumentene med vedlegg kan lastes ned fra denne nettsiden. Vi ber om innspill innen 4. desember 2020. Merknader sendes skriftlig til:

  • Statens vegvesen, Pb. 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer
  • eller til .

Kontakt

Spørsmål kan rettes til:

  • Torstein Ryeng, tlf. 481 98 056, e-post .no
  • eller Camilla Svendgard, tlf. 977 08 063, e-post .
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag