Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal i samarbeid med Bergen kommune starte arbeidet med en ny reguleringsplan for E39 Sykkelstamveg Bergen delstrekning 5B, Fabrikkgaten – Solheimsgaten, sykkelkryssing Fjøsangerveien.

Sykkelkryssing Fjøsangerveien skal binde sammen sykkelvei fra Kanalveien på østsiden av Fjøsangerveien og frem til Solheimsgaten,  med kryssing av Fjøsangerveien i plan. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å etablere en sammenhengende hovedrute for sykkel fra sentrum til Bergen sør via Fjøsanger. En sidearm inn Fabrikkgaten inngår også i planarbeidet. Strekningen er prioritert i Sykkelstrategi for Bergen 2020-2030 og i Miljøløftets Handlingsprogram 2020-2023.

Møt plangruppen på digital kontordag 

Fredag 9. april i tidsrommet mellom kl. 09.00-15.00 vil det avholdes digital kontordag. Denne dagen er det anledning til å få et møte med plangruppen via telefon, eller Teams. Vi gjør oppmerksom på at møtetid må bestilles på forhånd, ta kontakt med saksbehandler i Bergen kommune Maria Nervik innen 7. april  for å avtale tid:

Maria Nervik, telefon 40813603 eller på e-post: .

Vil du sende inn innspill til planarbeidet?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Disse kan sendes via 

1. merknadsboksen til høyre på kunngjøringssiden,
2. per e-post til:  
3. eller per post til:
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700 – 5020 Bergen

Merknader må være sendt inn senest 11.05.2021. Ved henvendelse, vennligst referer til saksnummer 201107713.
Mottatte merknader registreres fortløpende i saken og er tilgjengelig på Bergen kommune sine saksinnsynsider: Plan - og bygningsetatens arkivsøk V1.1 (bergen.kommune.no)

Relevante dokumenter finnes i Bergen kommune sitt planregister

Sykkelkryssing Fjøsangerveien varslingskart ifbm. planpoppstart
Planområde for reguleringsplan Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 5B Fabrikkgaten - Solheimsgaten, sykkelkryssing Fjøsangerveien.
Aktuelt for fylke(r): Vestland