Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Strekningen er delstrekning 3 på E39 sykkelstamvegen i Bergen

Planforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen. Delstrekning 3 av Sykkelstamveg Bergen er et prioritert prosjekt i Miljøløftets handlingsprogram 2023-2026, og inngår i utbyggingsfase 1 i Sykkelstrategi for Bergen.

Sykkelstamveg Bergen fra Flesland til Vågsbotn består av åtte delstrekninger.

Delstrekning 3 fra Nesttun til Fjøsanger er om lag fire kilometer, og ligger langs deler av den gamle jernbanetraseen Vossabanen.

Formålet med prosjektet er å legge til rette for økt andel gående og syklende, og bidra til å nå nullvekstmålet i personbiltrafikken. Tiltaket har også som mål å redusere eksisterende konflikt mellom transportsyklister og gående ved å legge til rette for separate arealer for gående og syklende.

Det planlegges for en høystandard sykkelveg med fortau med en samlet bredde på 6 m., i tillegg kommer nødvendig sideareal.  Separering av gående og syklende gir bedre lesbarhet og trygghet, spesielt for gående. All biltrafikk på traseen fjernes

Du kan lese alt om planene her: