Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal i samarbeid med Bergen kommune utarbeide en detaljreguleringsplan for rv. 580/E39 Flyplassvegen, sykkelstamveg Skeie–Rådal.

Kart planområdet:

Plankart sykkelstamveg Flyplassvegen
Skeie–Rådal

Åpen kontordag

I forbindelse med varsel om oppstart planarbeid gang- og sykkelveg Skeie–Rådal inviterer Statens vegvesen til åpen kontordag onsdag 18. september kl. 1530-1900 i kantinen ved Rådalslien skole, Rådalslien 95. Her kan du komme innom for og få svar på spørsmål og komme med innspill til planarbeidet.

Innspill

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet kan sendes innen 1. oktober 2019 til:

  • via merknadsboksen på kunngjøringssiden til Bergen kommune,
  • eller pr. e-post til
  • eller pr. post til: Bergen kommune, Plan- og bygningsetaten, Postboks 7700 – 5008 Bergen.

Merknaden bes merket med saksnummer. 201802147.

Kontakt

Spørsmål knyttet til planoppstart kan rettes til:

  • Statens vegvesen v/ Anniken Iden, tlf. 452 45 919
  • Bergen kommune v/ Karin Davanger, tlf. 905 95 266

Mer informasjon kan en finne på: Bergen kommune sine nettsider: www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kunngjøringer

Aktuelt for fylke(r): Vestland