Åpnet andre etappe av Sykkelstamvegen

— Sykkelstamvegen mellom Sandnes og Stavanger er landets første og lengste «motorvei» for syklister. Nå er over 6 kilometer ferdig.

Flere må sykle

— Det å bygge nye sykkelveier i tettbebygde strøk er god samfunnsøkonomi, men da må veiene være av en standard som gjør at de kan brukes hele året.

– Norges flotteste sykkelvei

— I går åpnet samferdselsminister Knut Arild Hareide fire kilometer av den nye 13 kilometer lange Sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes.

Stavanger: Signerte byggekontrakt elektronisk

— I dag signerte Statens vegvesen byggekontrakten med Kruse Smith Entreprenør AS som skal bygge den nye sykkeltunnelen gjennom Auglendshøyden. Det ble gjort via Skype.

Sprenger sykkeltunnelen sommaren 2020

— Statens vegvesen er godt i gang med å bygge Sykkelstamvegen mellom Stavanger, Forus og Sandnes. Nå blir jobben med å sprenge sykkeltunnel gjennom Auglendshøyden lyst ut på anbod.

Stenger E39 to gonger 10 minutt onsdag

— I arbeidet med Sykkelstamvegen, tett på E39 på Forus, må Statens vegvesen sprenge fjell i bakken. Mens sprenginga pågår blir E39 stengt.

Stenger bru over E39

— Statens vegvesen stenger Asser Jåttens vei over E39. Brua er ei populær rute for mange jobbsyklistar.

Nattarbeid og lågare fart på E39

— Statens vegvesen og entreprenør Risa AS startar denne veka kvelds- og nattarbeid langs E39 mellom Asser Jåttens vei og Solasplitten og mellom Forusbeen og Kollektivbrua.

Første spadestikk på Sykkelstamvegen

— Onsdag 12. september markerer Statens vegvesen og entreprenør Risa AS byggestart på Sykkelstamvegen, mellom Asser Jåttensvei og Sandnes grense.