Det å bygge nye sykkelveier i tettbebygde strøk er god samfunnsøkonomi, men da må veiene være av en standard som gjør at de kan brukes hele året.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland fikk torsdag teste den nye Sykkelstamvegen mellom Stavanger og Sandnes, og hun ble imponert.

– Denne vil føre til økt bruk av sykkel, og spesielt i byområdene er det viktig. Ikke bare for miljøet og for å nå null utslippsmålet, men folkehelsen er viktig å ta med når en skal måle samfunnsnytten, sier vegdirektøren etter å ha sammenlignet eldre sykkelveier i Stavanger distriktet mot 4 kilometer på den nye Sykkelstamvegen. Hun fikk også prøvd el-sykkel for første gang.

Høyhastighets sykkelvei

– Det var kjekt, og jeg forstår godt dem som kjøper el-sykkel. Den er fantastisk for oss som ikke er supersyklister, sier Hovland og smiler.

Vegdirektøren mener at vi må bygge flere ekspressveier for syklister.

– Dette er et eksempel på en trygg og sikker sykkelvei. Syklistene kan holde høy hastighet, for den er oversiktlig og har en kurvatur som gjør at syklistene nesten ikke trenger å bremse. I tillegg er den bygd med tanke på at den skal være helårsvei, som gjør at det er mulig å snømåke og salte veien om nødvendig. Men det er jo ikke det største problemet her i Stavanger, sier hun og smiler.

Prosjektleder Kari Smådal Turøy gledet seg over at vegdirektøren fikk se og prøvd den nye sykkelveien.

– Jeg er overbevist om at vi må bygge ut infrastrukturen for sykkel, og spesielt i byene må det tas et sykkelløft. Når vi bygger med denne standarden, vil flere sykle. Når den står ferdig i 2023 vil en kunne sykle fra sentrum i Stavanger til Sandnes sentrum på en halvtime. I dag står bilistene i rushtiden lenger i kø enn det, sier prosjektlederen.

Å bygge i by er dyrt

Hun og Statens vegvesen har tidvis fått sterk kritikk i mediene og ikke minst i sosiale medier på at det brukes 1,4 milliarder kroner for å bygge den 13 kilometer lange sykkelveien.

– Det var jeg forberedt på. Men det å overbevise bilistene om at det er like raskt, og mye kjekkere å bruke sykkel tar tid. Vi bygger for fremtiden. Om vi sammenligner oss med andre land vil en se at sykkelbruken er stigende, og jeg er overbevist om at det samme vil skje i vår region. Det er også viktig at vi kommuniserer ut hvorfor bygge kostnadene er høye. Det å bygge veier i en by, enten det er for sykkel eller bil, er kostbart. En må innløse mye eiendom, og vi også ta hensyn til det som ligger under bakken. VA anlegg, høyspentkabler og annet skal ofte flyttes. Asfalten på toppen er den billigste delen av budsjettet, sier Turøy.

Nå ser hun frem til å starte den neste etappen, som vil går videre mot Sandnes. Og i november er det gjennomslag i sykkeltunnelen.

– Det går fremover, men som person er jeg utålmodig. Få gang på det, sier hun og ler.

 

Prosjektleder Kari Smådal Turøy og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland syklet fra Stavanger sentrum til næringsområdet på Forus, og vegdirektøren fikk teste hvordan det er å sykle på eldre sykkelveier, og den nye ekspressveien for syklister mellom Stavanger og Sandnes.
Prosjektleder Kari Smådal Turøy og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland syklet fra Stavanger sentrum til næringsområdet på Forus, og vegdirektøren fikk teste hvordan det er å sykle på eldre sykkelveier, og den nye ekspressveien for syklister mellom Stavanger og Sandnes. Foto: Øyvind Ellingsen
Aktuelt for fylke(r): Rogaland