Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Tenk Tromsø er i gang med en større reisevaneundersøkelse for å kartlegge hvordan vi kjører, går, sykler og reiser kollektivt i byen.

Cirka 10 prosent av Tromsøs befolkning vil få et brev i posten det neste året med invitasjon til å delta.

– Det er viktig at de som får invitasjon til å bli med på undersøkelsen, svarer på den. Dette er en god mulighet til å være med på å påvirke hvordan byen skal være i framtida. Jo bedre vi kjenner dagens reisevaner, jo bedre kan vi tilrettelegge for reisende de neste årene, sier prosjektleder Veronica Wiik.

Høy reiseandel på buss

Undersøkelsen vil kartlegge hvor mye av reisene som foregår med bil, buss, sykkel eller gående, samt hvordan du opplever de ulike reiseformene.

– Undersøkelsen vil være viktig som en kartlegging av nåsituasjonen. I tillegg vil den gi oss en pekepinn på hvor skoen trykker for eksempel når det gjelder tilrettelegging for bruk av kollektivtransport. Tromsø by har en av landets høyeste reiseandel på buss, men vi trenger å legge til rette for enda flere velger kollektivt framover, sier fylkesråd Ivar B. Prestbakmo (SP).

Gående og syklende

Vi er flinke til å gå i Tromsø og stadig flere sykler. Likevel er det lite tilrettelagt for disse transportformene.

– For å få flere til å gå og sykle er vi nødt til å få bedre tilrettelegging. Noen tiltak har vi allerede gjort, blant annet gjennom kryssprosjektet som gir bilister vikeplikt for syklister i en rekke kryss i Tromsø. Da vi gjennomførte reisevaneundersøkelsen sist var andelen gående og syklende 29 prosent. Det blir spennende å se om det har blitt flere de siste årene, sier styringsgruppeleder Kristin Røymo (AP).

Fremtidig byvekstavtale

Resultatene av reisevaneundersøkelsen vil inngå i Tenk Tromsøs arbeid mot en mulig byvekstavtale med staten.

– En byvekstavtale vil gi oss flere milliarder kroner til forbedring av transportnettet i byen og bidra til at Tromsø kommer til å vokse på en sunn måte, sier Wiik.

Reisevaneundersøkelsen omfatter hele Tromsø kommune og vil gå foregå cirka ett år framover. Resultatene vil være klare på høsten neste år.

 

Fakta:

Tenk Tromsø er et samarbeid mellom Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen.

Målet er at Tromsø skal kunne vokse samtidig som vi kommer oss raskere og mer miljøvennlig fram.

Tenk Tromsø danner grunnlaget for at Tromsø kan få en byvekstavtale med staten, noe som vil gi Tromsø flere milliarder kroner til forbedring av veinett, kollektivtilbud og gang- og sykkelstier

Den forrige reisevaneundersøkelsen ble gjennomført i 2014.

 

 

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark