Artikkelen er fra 2009, og innholdet kan være utdatert.

Tre 8.klassinger har forsket på transportmønster i Tromsø

Magnus, Thomas og Nikolai fra Tromsø vant i vinter både den lokale og den landsomfattende "Unge forskere"-konkurransen.

Problemstillinga for prosjektet deres var "Hvor skal folk i Tromsø bosette seg for å bruke minst mulig drivstoff"?". Temaet er høyst relevant for Vegvalg Tromsø som jobber med framtidas transportsystem i Tromsø.

Hypotesen til de unge forskerne var at folk som bor nært sentrum kjører mindre. Etter å ha intervjuet 200 personer om kjørevanene deres, fant de ut at det ikke har noen betydning hvor folk bor. De fant dessuten ut at unge folk kjører mer enn eldre. Forskerne mener derfor at det bør gjøres nøyere undersøkelser av innbyggernes kjørevaner før de planlegger videre byutvikling. Og det er akkurat det Vegvalg Tromsø driver med for tida - blant annet gjennom Reisevaneundersøkelsen.

Vegvalg Tromsø inviterte i mai guttene på et møte for å fortelle om oppgaven sin. 

Unge forskere
Prosjektleder Rigmor Tonstad sammen 2 av forskerne, Magnus Aasgård Pedersen og Thomas Holm Workinn. Foto: Lisa Sundstrøm
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark