Artikkelen er fra 2009, og innholdet kan være utdatert.

Orientering og diskusjon på dagsorden

6. mars hadde Vegvalg Tromsø ,  i samarbeid med Tromsø kommune,  møte med representanter fra næringslivet.
Til stede var representanter fra Transportsentralen i Tromsø, Bjørnflaten Frysetransport, Norges lastebileier­forbund, Bring Logistics AS, Næringsforeningen i Tromsøregionen, NHO, Troms fylkeskommune, Tromsø kommune og Statens vegvesen.

Hensikten med møtet var å:

  • Orientere om Vegvalg Tromsø
  • Få bedre kunnskap om næringslivets transporter i Tromsø
  • Se nærmere på enkelte av forslagene som kom fram på verkstedet 20.-22. oktober
  • Orientere om erfaringer fra andre byers håndtering av varetransport

Møtet var todelt med innlegg fra deltakerne og en åpen diskusjon som i hovedsak fokuserte på behovet for tilgjengelige næringsareal, god framkommelighet, trygt og sikkert arbeidsmiljø og effektiv varetransport/ omlasting.

Innleggene fra deltakerne kan du laste ned til høyre på siden:

  • Orientering om ekstern kvalitetssikring KS1 og konseptvalgutredning (KVU) v/ prosjektleder Rigmor Tonstad, Statens vegvesen
  • Statens vegvesens rolle i arealutvikling  v/distriktssjef Nils Arne Johnsen, Statens vegvesen
  • Kommuneplan for Tromsø, v/ kommuneplanleggerne Jenny Mikalsen og Carl Henrik Bjørseth, Tromsø kommune
  • Næringslivets transportbehov v/direktør Grete Kristoffersen, Næringsforeningen i Tromsøregionen
  • Transportnæringens behov v/ distriktssjef Odd Hugo Pedersen, Norges lastebileierforbund
  • Effektiv varetransport v/seniorrådgiver Toril Presttun, Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark