Artikkelen er fra 2013, og innholdet kan være utdatert.

I dag presenterer Statens vegvesen forslaget til Konseptvalgutredning (KVU) for en helhetlig transportløsning for Tønsberg-regionen. Dette markerer starten på den offentlige høringen i saken.

Fra Statens vegvesen Region sør møter leder av Veg- og transportavdelingen Tore Kaurin og prosjektleder Morten Ask. Fylkesordfører i Vestfold, aktuelle ordførere og andre sentrale aktører er også invitert.

Formelt sendes nå utredningen til Samferdselsdepartementet for endelig vedtak.

Fremleggingen av KVU-rapporten skjer i Slottsfjellmuseet i Tønsberg mandag 11. november kl. 1115.

Kontaktperson: prosjektleder Morten Ask, mobil 91 38 57 97

Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark