Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

Etter drøftinger i regjeringen har Samferdselsdepartementet besluttet at Ringvegkonseptet skal legges til grunn for den videre planleggingen av transportsystemet i Tønsbergregionen.

Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark