Artikkelen er fra 2012, og innholdet kan være utdatert.

Samferdselsdepartementet ba i mars 2010 Statens vegvesen om å lage en konseptvalgutredning om transportløsninger for veg/bane på strekningen Trondheim–Steinkjer i samarbeid med Jernbaneverket.

Konseptvalgutredningen ble overlevert til samferdselsministeren i Steinkjer i september 2011. Utredningen har vært på høring i perioden midten av september til midten av desember 2011. Høringsuttalelsene med kommentarer ble oversendt til Samferdselsdepartementet i midten av mars 2012. 

Rapporten Høring av KVU-rapport, vurdering av innkomne merknader beskriver hvilke parter som har gitt høringsuttalelse, hvilke tema som har vært sentrale i uttalelsene og hvordan Statens vegvesen i samarbeid med jernbaneverket har vurdert de innkomne merknadene.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag