Artikkelen er fra 2012, og innholdet kan være utdatert.

I dag tok statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Marit Arnstad turen til Værnes for å presentere regjeringens innstilling til KVU Trondheim - Steinkjer.

I september i fjor fikk daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa overlevert Statens vegvesen og Jernbaneverkets anbefaling til utforming av E6 og jernbanen mellom Trondheim og Steinkjer. Regjeringen har nå gått igjennom konseptvalgutredningen (KVU) Trondheim - Steinkjer og kommet fram til at de følger anbefalingen samferdselsetatene kom med i rapporten. Det innebærer en utbygging som vil koste omlag 23 milliarder kroner.

- Dette blir en del av tidenes satsning på samferdsel her i landet, sa samferdselsminister Marit Arnstad til de fremmøtte på Værnes i dag.

- E6 og jernbanen fra Trondheim til Steinkjer er ikke bare viktig for pendlerne men også viktig for næringslivet, la hun til.

Regjeringen arbeider nå med Nasjonal transportplan for 2014 til 2023. Den videre planleggingen for strekningen Trondheim - Steinkjer skal ta utgangspunkt i konsept 1:

  • Veg: Modernisering – med møtefri veg Trondheim – Steinkjer. Firefelts veg Trondheim – Stjørdal, to – tre felt Stjørdal – Steinkjer.
  • Jernbane: Elektrifisering, dobbeltspor Trondheim – Stjørdal, tunnel i Fordbordfjellet og kryssingsspor. Reisetiden med tog blir en time og 19 minutter, mot to timer og sju minutter i dag.

Mens Stoltenberg og Arnstad forklarte innholdet i innstillingen kom lokaltoget tøffende inn på perrongen på Værnes.

- Som du ser har vi fortsatt diesellokomotiv her i Trøndelag, sa Arnstad og Stoltenberg svarte: - Det så jeg! - Men nå blir Trønderbanen elektrifisert, sa Arnstad. Da kunne Stoltenberg fastslå: - Strømmen kommer til Trøndelag. Med humring som svar fra publikum.

Les mer på samferdselsdepartementets nettsider

 

 

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag