I forbindelse med den pågående tunnelrehabiliteringen på E39 fjernes forbikjøringsfeltet i retning mot Orkanger som starter inne i Viggjatunnelen.

Viggjatunnelen
Viggjatunnelen (Foto: Statens vegvesen)

Arbeidet med å fjerne feltet starter natt til 7. september 2022. Fjerningen av feltet vil bestå i å male sperrefelt på det midtre feltet og fjerne skiltingen. 

– Beslutningen om å fjerne feltet handler om at det siden  åpningen i 2005 har  vært en del uønskede hendelser på vinterstid. Kjøretøy har blitt overrasket av kjøreforhold på den delen av forbikjøringsfeltet som ligger utenfor tunnelen, forteller Vegard Løken Opsahl som jobber med tunneloppgraderingsprosjektet i Trøndelag.

Forbikjøringsfeltet ble bygget for å gi forbikjøringsmuligheter med jevne mellomrom på strekningen. På grunn av stor forskjell i trafikkmengde i de to feltene kan føreforholdene i forbikjøringsfeltet være krevende under spesielle værsituasjoner. Dette kan komme overraskende på kjøretøy som er i ferd med å avslutte forbikjøring. 

Kontakt

Vegard Løken Opsahl, kontrollingeniør/byggeleder
 
Tlf: 95 22 83 28

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag