Tunneler i nord, oppgradering i Troms og Finnmark fylke © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Disse tunnelene i Troms og Finnmark inngår i oppgraderingsprosjektet:

  • E69 Nordkapptunnelen – oppstart uavklart
  • E69 Honningsvågtunnelen –  oppstart uavklart
  • E75 Vardøtunnelen –  oppstart uavklart
  • Rv. 94 Stallogargotunnelen –  oppstart uavklart
Sist oppdatert:

Tunneloppgradering i nord