Vålereng-tunnelen ble ferdig oppgradert sommeren 2021.

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Arbeidene med tekniske bygg utenfor Vålereng-tunnelen startet februar 2020, altså lenge før selve stengingen av nordgående løp. Stengingen skulle ha vært 20. april, men ble utsatt pga. koronareglene som ble iverksatt 12. mars.

Arbeidene i nordgående løp varer fram til slutten av november 2020. Da skiftes det løp, og Vålerengtunnelen planlegges åpnet for normal trafikk sommeren 2021.

Det betyr at det blir totalt halvannet års tid der ett av løpene er stengt med tovegs-trafikk i det andre. Dette medfører en kapasitetsreduksjon på mer enn 50%, og det vil gi mer og lengre køer på E6 inn mot Oslo og Ring 3 hele døgnet, men spesielt i rushtiden.

Samarbeid med Bane NOR

I forbindelse med Bane NOR sitt prosjekt «Kapasitetsøkning i Brynsbakken» er det behov for å forsterke en del av tunnelen før nytt togspor over tunnelen kan bygges. Når tunnelen først må stenges for oppgradering, benyttes anledningen til samtidig å utføre arbeidene for Bane NOR. Dermed unngår trafikantene to stengninger.

Mer informasjon om arbeidene til Bane NOR finner du her: http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/Kapasitetsokning-i-Brynsbakken/

Dette skal vi gjøre i Vålerengtunnelen:

  • Skifte ut alt sikkerhetsutstyr
  • Forsterke tunnelen i forbindelse med Bane NORs prosjekt "Kapasitetsøkning Brynsbakken". Vi skal fjerne gammel betong, forsterke fjellet, tette for vanninnsig og bygge nytt tunneltak og nye vegger.
  • Bygge nye tekniske bygg
  • Bygge ny renseløsning for vaskevann i tunnelen (sedimenteringsbasseng)
  • Oppgradere eksisterende rømningsveier og lage flere nye
  • Forbedre brannbeskyttelsen
  • Reparere skadet betong
  • Skifte ut det elektriske anlegget
  • Reparere skader i vegbanen

Redusert kapasitet i Vålerengtunnelen

Vålerengas fotball-lag hjelper oss med å fortelle at det i år blir vanskelig å kjøre tunnel på Vålerenga. Film laget av Los & Co reklamebyrå:

E6 Vålerengtunnelen skal i perioden juni 2020 og fram til mars 2021 oppgraderes. Vålerengas fotball-lag hjelper oss med å fortelle at det i år blir vanskelig å kjøre tunnel på Vålerenga. Video: Los & Co reklamebyrå.
E6 Vålerengtunnelen skal i perioden juni 2020 og fram til mars 2021 oppgraderes. Vålerengas fotball-lag hjelper oss med å fortelle at det i år blir vanskelig å kjøre tunnel på Vålerenga. Video: Los & Co reklamebyrå.
E6 Vålerengtunnelen skal i perioden juni 2020 og fram til mars 2021 oppgraderes. Vålerengas fotball-lag hjelper oss med å fortelle at det i år blir vanskelig å kjøre tunnel på Vålerenga Video: Los & Co reklamebyrå.

 

 

Tunneloppgradering i Oslo