Hovet-tunnelen er 539 meter lang mens Brattås er på 524 meter. Tunnelene er de to siste tidligere Region sørs portefølje.

Tunneler E18 i Porsgrunn © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

I de to tunnelene på E18 i Porsgrunn er det hovedsakelig elektroarbeider som skal utføres. Arbeidene blir dermed ikke så omfattende som i Bamble- og Kjørholttunnelen. Forberedende arbeider begynner ved påsketider, og hovedarbeidene i og ved tunnelene starter etter påske.  Arbeidene skal være ferdig i løpet av høsten 2021.

Arbeidene må i hovedsak utføres som nattarbeid mellom kl. 21:00 og kl. 06:00. Trafikken blir om natten da ledet via fv. 354 Heistad rundkjøring – Skjelsvikkrysset. Arbeider som ikke er i konflikt med trafikkavvikling kan gjøres på dagtid. I begge tunnelene skal overvannsanlegget utbedres. Det skal også monteres nye rømningslys 25 meters avstand, og nye nødskap for hver 125. meter. Nødvendig skilting skal monteres, og det skal etableres nødvendig overvåkning og styring for å få et komplett kontrollsystem. 

I begge tunnelene skal overvannsanlegget utbedres. Entreprenøren skal levere sikkerhetslys som tilkobles nødstrøm. Nye rømningslys etableres med 25 meters avstand, og nye nødskap for hver 125. meter skal felles inn i veggelementene. Tunnelene skal utstyres med nye skilt og nødvendig overvåkning og styring for sikkerhet, regulering og overvåkning. 

Dette er noe av det som skal bygges og monteres:

 • To tekniske bygg
 • Tekniske installasjoner
 • Nødstrømsanlegg/UPS
 • Kursopplegg for tekniske installasjoner, fordelinger og kabler
 • Installasjoner for radio og nødnett
 • Fire stopplommer
 • Fem bommer
 • 10 rødblinker
 • Rekkverk med støtputer
 • Rømningslys
 • Ti nødstasjoner i tunnel og fire utenfor
 • Fire nødstyreskap
 • To kilometer med grøfter for trekkerør
 • Innstøpte trekkerør, pressing/ boring for trekkerør og trekkerør i grøft
 • Utbedring av overvannsanlegg i tunnelene
 • Skilt

Tunneler i Vestfold og Telemark