Tunnelene ble ferdig oppgradert desember 2021.

Tunneler E18 i Porsgrunn © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

E18 Hovet- og Brattåstunnelen er ferdig oppgradert

Her er noe av det som er gjort i tunnelen:

 • To tekniske bygg
 • Tekniske installasjoner
 • Nødstrømsanlegg/UPS
 • Kursopplegg for tekniske installasjoner, fordelinger og kabler
 • Installasjoner for radio og nødnett
 • Fire stopplommer
 • Fem bommer
 • 10 rødblinker
 • Rekkverk med støtputer
 • Rømningslys
 • Ti nødstasjoner i tunnel og fire utenfor
 • Fire nødstyreskap
 • To kilometer med grøfter for trekkerør
 • Innstøpte trekkerør, pressing/ boring for trekkerør og trekkerør i grøft
 • Utbedring av overvannsanlegg i tunnelene
 • Skilt

Tunneler i Vestfold og Telemark