Statens vegvesen gjennomføre mange små og middels store prosjekter på riks- og fylkesvegnettet i Buskerud. På denne siden finner du informasjon om noen av disse.
Trykk på de blå punktene på kartet eller velg prosjekt fra menyen på venstre side.