Detaljregulering for landanleggene på fs. 2336 Randsfjordsambandet utarbeides for å gi grunnlag for å sette i drift ny elektrisk ferje på sambandet, samt gi brukerne av ferja bedret fysisk tilrettelegging og skape bedre trafikksikkerhet.