Det skal bli tryggere å være myk trafikant på Breviksbrua. Derfor blir det nå utført et omfattende arbeid for å tilbakeføre det brede gang- og sykkelfeltet over brua. I tillegg skal brua forsterkes slik at den tåler å være omkjøringsveg for E18.

Prosjektbeskrivelse

Rv. 354 Breviksbrua var omkjøringsveg for E18 da Bamble- og Kjørholt-tunellene ble oppgradert. Det var den også ved bygging ny E18 på Rugtvedt. For å tåle denne belastningen, ble gang- og sykkelfeltet den gang innsnevret.
Nå starter Statens vegvesen et omfattende vedlikeholdsarbeid på brua: Gang- og sykkelfeltet skal bli bredere, og brua skal tåle å være omkjøringsveg for E18.

Ca. 2 500 nagler skal byttes ut med nye bolter, og i tillegg skal brua forsterkes med ca. to tonn med ulike stålprofiler. Breviksbrua skal også overflatebehandles for å bevare den og sikre fremtidig bruk. 9000 kvadratmeter skal overflatebehandles til sammen sju ganger. Eksisterende asfaltdekke skal freses før det legges nytt lag med membran- og asfaltlag. Det midlertidige rekkverket mot gang- og sykkelfeltet skal fjernes, og det gamle rekkverket som sto der i 2017 skal remonteres.

Trafikkavvikling under anleggsperioden

Fra 6. april 2022 er det igjen mulig å kjøre over Breviksbrua i begge kjøreretninger. Dette gjelder både for personbilder og for tungtransport. 

Det vil være et felt på ca. 100 meter oppe på brua som blir stengt i det ene kjørefeltet. Det vil være trafikkdirigering forbi dette området. Dette fordi arbeidet med Breviksbrua er ikke helt ferdig ennå, og entreprenøren vil derfor ha maskiner og utstyr stående på brua.

Gående og syklister skal kunne passere over Breviksbrua gjennom hele anleggsperioden.

For oppdatert informasjon om kollektivtrafikken, se farte.no.

Rv. 354 Breviksbrua. Foto Tor Arvid Gundersen
Rv. 354 Breviksbrua. Foto: Tor Arvid Gundersen

Vei:
Rv. 354
Fase:
Avsluttet
Kommuner:
Bamble, Porsgrunn
Fylker:
Vestfold og Telemark
Lengde:
676 meter
Oppstart:
April 2021
Antatt åpnet:
Vår 2022

Rv. 354 Breviksbrua © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Lars Erik Hegg

Byggeleder bruvedlikehold
Telefon:
95 82 62 54
E-post:

Øyvind Aske

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
Telefon:
99 39 00 78
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre