Det skal bli tryggere å være myk trafikant på Breviksbrua. Fra april til november blir det utført et omfattende arbeid for å tilbakeføre det brede gang- og sykkelfeltet over brua. I tillegg skal brua forsterkes slik at den tåler å være omkjøringsveg for E18.

Les mer om pågående arbeid: presentasjon fra infomøte Breviksbrua 20.09.2021.pdf

Prosjektbeskrivelse

Rv. 354 Breviksbrua var omkjøringsveg for E18 da Bamble- og Kjørholt-tunellene ble oppgradert. Det var den også ved bygging ny E18 på Rugtvedt. For å tåle denne belastningen, ble gang- og sykkelfeltet den gang innsnevret.
Nå starter Statens vegvesen et omfattende vedlikeholdsarbeid på brua: Gang- og sykkelfeltet skal bli bredere, og brua skal tåle å være omkjøringsveg for E18.

Ca. 2 500 nagler skal byttes ut med nye bolter, og i tillegg skal brua forsterkes med ca. to tonn med ulike stålprofiler. Breviksbrua skal også overflatebehandles for å bevare den og sikre fremtidig bruk. 9000 kvadratmeter skal overflatebehandles til sammen sju ganger. Eksisterende asfaltdekke skal freses før det legges nytt lag med membran- og asfaltlag. Det midlertidige rekkverket mot gang- og sykkelfeltet skal fjernes, og det gamle rekkverket som sto der i 2017 skal remonteres.

Trafikkavvikling under anleggsperioden

Fra 6. april vil sørgående trafikk mellom Brevik og Langesund kunne passere over Breviksbrua. Dette gjelder kun kjøretøy som har en totalvekt på inntil åtte tonn. Nordgående trafikk fra Langesund mot Brevik må bruke E18. Alle kjøretøy med totalvekt over åtte tonn må også benytte E18.

For de med moped, ATV og traktor vil det bli mulig å krysse brua nordover fra Langesund til Brevik fire ganger i døgnet. Disse tidspunktene er:

  • Kl. 07.30
  • Kl. 15.00
  • Kl. 18.00
  • Kl. 20.00

Disse trafikantene vil bli ivaretatt med manuell dirigering.

Gående og syklister skal kunne passere Breviksbrua gjennom hele anleggsperioden, og det vil være trafikkvakter som passer på ved inn- og utkjøring av maskiner, utstyr og lignende.

For oppdatert informasjon om kollektivtrafikken, se farte.no.

Rv. 354 Breviksbrua. Foto Tor Arvid Gundersen
Rv. 354 Breviksbrua. Foto: Tor Arvid Gundersen

Vei:
Rv. 354
Fase:
Vedlikehold
Kommuner:
Bamble, Porsgrunn
Fylker:
Vestfold og Telemark
Lengde:
676 meter
Oppstart:
April 2021
Antatt åpnet:
Februar 2022

Rv. 354 Breviksbrua © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Lars Erik Hegg

Byggeleder bruvedlikehold
Telefon:
95 82 62 54
E-post:

Øyvind Aske

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
Telefon:
99 39 00 78
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre