Informasjonsmøte om Breviksbrua

— Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte om vedlikeholdsarbeidet på Breviksbrua mandag 20. september.

Statusoppdatering for juni Breviksbrua

— Statens vegvesen har laget et informasjonsskriv som omhandler vedlikeholdsarbeidet som nå pågår på Breviksbrua og spesielt utfordringer med støy.

Støyende arbeid ved Breviksbrua

— I forbindelse med vedlikeholdsarbeidet har Miljørettet helsevern i Grenland gitt tillatelse til å overskride grenseverdiene for bygge- og anleggsstøy.