Breviksbrua åpner for tovegstrafikk

— Onsdag 6. april blir det igjen mulig å kjøre over Breviksbrua i begge kjøreretninger. Dette gjelder både for personbiler og for tungtransport.

Statusoppdatering for desember

— Korona-pandemien har gitt vedlikeholdsarbeidet på Breviksbrua noen utfordringer som gjør at vi dessverre er nødt til å forskyve sluttdatoen.

Informasjonsmøte om Breviksbrua

— Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte om vedlikeholdsarbeidet på Breviksbrua mandag 20. september.

Statusoppdatering for juni Breviksbrua

— Statens vegvesen har laget et informasjonsskriv som omhandler vedlikeholdsarbeidet som nå pågår på Breviksbrua og spesielt utfordringer med støy.