Støyende arbeid ved Breviksbrua

— I forbindelse med vedlikeholdsarbeidet har Miljørettet helsevern i Grenland gitt tillatelse til å overskride grenseverdiene for bygge- og anleggsstøy.