Onsdag 6. april blir det igjen mulig å kjøre over Breviksbrua i begge kjøreretninger. Dette gjelder både for personbiler og for tungtransport.

Siden det fortsatt gjenstår noe arbeid på brua, vil det være manuell trafikkdirigering oppå brua. Kollektivtrafikken vil følge det samme rutetilbudet de har hatt den siste tiden.

Tovegstrafikk fra kl. 12

– Planen er å åpne Breviksbrua for tovegstrafikk fra kl. 12.00 på onsdag for alle typer kjøretøy, sier Lars Erik Hegg, byggeleder i Statens vegvesen.

Alt arbeidet med Breviksbrua er ikke helt ferdig ennå. Derfor vil entreprenøren fortsatt ha maskiner og utstyr stående på brua.

– Det vil være et felt på ca. 100 meter oppe på brua som blir stengt i det ene kjørefeltet. Det vil være manuell dirigering forbi dette området. Etter hvert kan manuell dirigering bli erstattet av lysregulering, forklarer Hegg.

Som en følge av dette kan det bli noe kø over Breviksbrua, spesielt på morgen og ettermiddagen når trafikken er størst. Derfor oppfordrer Statens vegvesen de som kjører fra Stathelle-siden, å benytte E18 hvis de skal til Porsgrunn.

Kollektivtrafikken

Inntil videre vil bussene gå med dagens rutetider. M1 vil fortsatt kjøre Grenlandsbrua og P9 betjener Brevik og Skjelsvik. Det vil bli gjort fortløpende vurderinger når bussene kan begynne å kjøre Breviksbrua uten forsinkelse, se www.farte.no for mer informasjon.

Vis hensyn

Siden Breviksbrua fortsatt vil være en arbeidsplass for flere, oppfordrer Statens vegvesen alle trafikanter til å vise hensyn.

– Av hensyn til arbeidernes sikkerhet og til andre trafikanter på brua, oppfordrer vi alle til å følge skiltingen og trafikkdirigeringen, sier Hegg.

Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark