Førstkommende mandag forsvinner lysreguleringen fra rv. 354 Breviksbrua. Arbeidet med sandblåsing vil da være ferdig, og utstyret oppe på brua kan fjernes.

Siden begynnelsen av april har det vært mulig å kjøre over Breviksbrua i begge kjøreretninger både for personbiler og tungtransport. Trafikken har vært lysregulert siden maskiner og utstyr har stått i en liten del av det ene kjørefeltet.

– Til mandag vil entreprenøren være helt ferdig med sandblåsingen og metallisering. Dermed fjerner de utstyret som har stått i det ene kjørefeltet, og begge kjørefeltene blir helt åpne for trafikk, forteller Lars Erik Hegg, byggeleder i Statens vegvesen.

Manuell jobb har gitt få trafikkutfordringer

Da brua åpnet for tovegstrafikk, var det først manuell trafikkdirigering før lysregulering tok over. Også lysreguleringen har vært manuell ved at en operatør har styrt trafikklysene. Dette har de gjort ved hjelp av kameraer og direkte bilder fra brua.

– Denne manuelle jobben har gjort at trafikken har gått veldig fint. Det har ikke vært de store køene. Med en vegbredde på tre meter har alt fra små personbiler til de store kjøretøyene kunne passere over brua, forklarer Hegg.

Kun maling igjen

Siden sandblåsingen og metallisering er over, gjenstår det bare litt malejobb for entreprenøren.

– Siden vi nå er ferdige med sandblåsingen og metallisering, vil også det støyende arbeidet vi har fått dispensasjon for, være over. Nå gjenstår noe maling av overflatene, samt opprydding og fjerning av stilas, forklarer Hegg.

Bilde av trafikklys og biler på Breviksbrua.
Førstkommende mandag blir lysreguleringen på Breviksbrua fjernet. Foto: Lars Erik Hegg, Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark