Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Vedlikeholdsarbeidet på Breviksbrua pågår for fullt. Om kort tid starter arbeidet på Stathelle-siden.

Statens vegvesen har fått noen spørsmål om arbeidet har stoppet opp. Bakgrunnen for spørsmålet er at man ikke har hørt støyende arbeid.
Nei, arbeidet har ikke stoppet opp, og det har heller ikke vært noen pause i arbeidet. Det er bare om lag 15 prosent av arbeidsoppgavene som utføres på Breviksbrua, som støyer. Arbeidet med å vedlikeholde brua pågår kontinuerlig, og det utføres ulike arbeidsoppgaver hver arbeidsdag.

Støy

Det er gjort en rekke tiltak for å redusere støyen fra vedlikeholdsarbeidet. Et eksternt firma gjennomfører støy-målinger for Statens vegvesen, og disse viser at støyen har blitt redusert. Det er spesielt sandblåsingen av fagverket som gir støy da arbeidet krevet brukt av kraftige kompressorer og annet utstyr. Her har vi byttet ut dieseldrevne kompressorer med elektriske kompressorer, og det er tatt i bruk nye dyser/munnstykker og blåsepistoler som gir mindre støy.

Nå som arbeidet snart stater på Stathelle-siden, vil vi sette opp målepunkter her også. Dette for å holde oversikten over støynivået.

Miljørettet helsevern i Grenland har forlenget dispensasjonen til å overskride grenseverdiene for bygge- og anleggsstøy. Tillatelsen gjelder frem til 1. februar 2022, og den gjelder for arbeid i tidsrommet fra kl. 07.00 til kl. 21.00 på hverdager. De mest støyende arbeidsoperasjonene vil så lang det er mulig bli gjennomført på dagtid. Det skal ikke utføres støyende arbeid lørdager og søndager. Entreprenøren vil fortsette å arbeide på lørdager, men da med oppgaver som ikke innebærer like mye støy.

Støv

Siden Statens vegvesen fikk meldinger om irriterte og såre øyne hos beboere i Brevik i august, har vi jobbet for å undersøke dette. Norsk institutt for luftforsking (NILU) har på oppdrag fra Statens vegvesen foretatt målinger for å analysere støvet i lufta. Det har vært satt ut flere målepunkter på ulike steder, og det er gjort målinger over tid. Den endelige rapporten er ikke klar ennå, men en foreløpig konklusjon vi har fått fra NILU, viser at nivåene som er målt, er lavere enn grenseverdiene som er satt.

Fremdrift

Sluttdatoen for vedlikeholdsprosjektet er 28. februar 2022. Fristen vi hadde i kontrakten med entreprenøren var 31. januar 2022, men det ser vi at vi dessverre ikke rekker.

Det er flere grunner til dette. Korona-pandemien har gitt entreprenøren noen utfordringer med bemanningen. Pandemien førte til stengte landegrenser og krav om karantene for flere av arbeiderne. Vi har også tatt hensyn til støyende arbeid og tilbakemeldingen om dette. Blant annet er det flere arbeidsoppgaver som vi ikke lengre utfører samtidig. Noe som har påvirket fremdriften.

Det er vanskelig å ta igjen tid på et slikt vedlikeholdsprosjekt som Breviksbrua. Vi har begrensninger på både folk, tyngde og tillatelser vi har fått. Det er ikke bare å sette på masse utstyr, maskiner og folk for å korte ned arbeidstiden. En stor del av arbeidet med brua, er å forsterke den. Mens dette arbeidet pågår, er det begrenset hva brua tåler av vekt.

Bilde av Breviksbrua i solnedgang
Vedlikeholdsarbeidet på Breviksbrua pågår for fullt. Snart starter arbeidet på Stathelle-siden. Her fortsetter arbeidet med å forsterke brua, samt overflatebehandlingen. Foto: Øyvind Aske, Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark