Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Korona-pandemien har gitt vedlikeholdsarbeidet på Breviksbrua noen utfordringer som gjør at vi dessverre er nødt til å forskyve sluttdatoen.

Fremdrift

Vi har tidligere satt sluttdatoen for vedlikeholdsarbeidet til 28. februar, men vi ser at vi er nødt til å endre dette. Vi ser at prosjektet nok vil holde på frem til påske.

Det er flere årsaker til dette. Korona-pandemien har gitt prosjektet noen utfordringer siden stengte landegrenser og krav om karantene for flere av arbeiderne, har medført forsinkelse i løpet av prosjekt-perioden.

Siden arbeidet med Breviksbrua startet, har noen fagarbeidere valgt å slutte siden de har vært bekymret for å ikke komme tilbake til hjemlandet for å besøke familien. Det har i løpet av anleggsperioden vært flere reiserestriksjoner til og fra ulike land i Europa.

Det er svært utfordrende å finne kvalifiserte fagarbeidere, og det utdannes svært få industrimalere i Norge. Entreprenøren har vært i kontakt med flere av sine konkurrenter for å høre om det er mulig å leie inn mannskap, men uten at dette har gitt resultater.

I høst ansatte entreprenøren, Trescon AS, ti fagarbeidere fra Serbia. Søknad om arbeidstillatelse ble sendt til Utlendingsdirektoratet (UDI) i høst, men pga. svært lang behandlingstid er søknaden ennå ikke ferdigbehandlet. Vi har heller ikke fått noen dato for når vi kan forvente at søknadene er behandlet ferdig. Utfordringer med å skaffe kvalifisert personell, har helt klart gått ut over fremdriften.

Noen av tiltakene vi har gjort for å redusere støyen har også gått ut over fremdriften. Blant annet er det flere arbeidsoppgaver som nå ikke utføres samtidig. Det er også vanskelig å ta igjen tid på et slikt vedlikeholdsprosjekt som Breviksbrua.

Hva slags arbeid utføres nå?

Vi utfører blåserensing, forsterkning, metallisering og maling av fagverket på både Stathelle-siden og i hovedspennet på brua.

Støy og støv

Vi har ikke mottatt klager på støy og støv siden i sommer. Eneste tilbakemeldingene vi har fått, er et par henvendelser vi har fått fra folk som har lurt på om det er stopp i arbeidet siden det er lite eller ingen støy fra brua. Svaret på dette er at arbeidet har ikke stoppet opp, og det har heller ikke vært noen pause i arbeidet. Det er bare om lag 15 prosent av arbeidsoppgavene som utføres på Breviksbrua, som støyer. Arbeidet med å vedlikeholde brua pågår kontinuerlig, og det utføres ulike arbeidsoppgaver hver arbeidsdag.

Alle tiltakene som ble gjort for å forbedre situasjonen med støv og støy på Brevik-siden, er videreført til Stathelle-siden. Vi har fortsatt støymålere ut på Brevik-siden, samt satt ut målere på Stathelle-siden før arbeidet startet her. Vi følger nøye med på disse målingene.

Som kjent har Statens vegvesen engasjert Norsk institutt for luftforsking (NILU) for å foreta målinger for å analysere støvet i lufta. Den endelige rapporten lar vente på seg, men vi har mottatt en foreløpig konklusjon fra NILU som viser at alle måleresultatene er godt under grense-/målsettingsverdiene for alle analyserte komponenter.

Nyttårsraketter fra Breviksbrua

Vi i Statens vegvesen har helt siden vi fikk spørsmål om Breviksbrua kan brukes til oppskyting av fyrverkeri på nyttårsaften, stilt oss positive til dette. Fyrverkerioppskyting vil ikke påvirke vedlikeholdsarbeidet. Sikkerhets- og risikovurderinger rundt oppskytingen, sperrevedtak og godkjenninger fra brann, politi osv. er det utførende pyrotekniker som må stå for.

Vi ønsker alle samarbeidspartnere og naboer til Breviksbrua en riktig god jul! 

Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark