Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har laget et informasjonsskriv som omhandler vedlikeholdsarbeidet som nå pågår på Breviksbrua og spesielt utfordringer med støy.

Statens vegvesen gjennomfører for tiden vedlikeholdsarbeid av rv. 354 Breviksbrua. Dette er et svært viktig arbeid for å trygge brua for trafikanter og naboer. 

Informasjonsskriv om vedlikeholdsarbeidet som en pdf -fil

Hvorfor gjør dere dette?

Statens vegvesen er i gang med å forsterke Breviksbrua slik at den fortsatt kan være omkjøringsveg for E18. Om lag 2 500 nagler skal byttes ut med nye bolter, og brua blir forsterket med ca. to tonn med ulike stålprofiler.

Gang- og sykkelfeltet over brua skal bli bredere slik det var tidligere. I tillegg utføres omfattende vedlikehold av brua. Arbeidet som nå pågår, er nødvendig for åta vare på brua og sikre dens levetid. Dette er en behandling som vil vare i cirka 25-30 år.

Hva slags arbeid utfører dere?

Nå arbeider vi med overflatebehandling av fagverket i sidespennet på brua, og arbeidet startet på Brevik-siden. Når fagverket i tver-, hoved- og sidespennet på brua er behandlet, vil over 9 000 kvadratmeter ha blitt overflatebehandlet til sammen sju ganger. Dette vil si alt fra vask og avfetting til sandblåsing, før det skal påføres flere strøk med ulike materialer som beskytter overflata.

Hvorfor er det så mye støy?

Når entreprenøren sandblåser fagverket, blir det blant annet brukt kraftige kompressorer og annet utstyr. Arbeidet innebærer støy.

Av erfaring forventer vi at utfordringene med støyen vil bli bedre etter hvert som arbeidet kommer ut på selve hovedspennet på brua. Støy er spesielt utfordrende for Brevik-siden der arbeidet pågår nå.

Har dere lov til å lage så mye støy?

Siden Breviksbrua er viktig for infrastrukturen i område, er vedlikeholdsarbeidet ansett for å være av «vesentlig samfunnsmessig interesse». Derfor har Miljørettet helsevern i Grenland gitt Statens vegvesen tillatelse til å overskride grenseverdiene for bygge- og anleggsstøy. Kommuneoverlegen i Porsgrunn kommune har også sluttet seg til vedtaket.

Tillatelsen gjelder for arbeid i tidsrommet kl. 07.00-23.00. Det skal ikke utføres arbeid som overskrider grenseverdiene for bygg- og anleggsstøy på lørdager og søndager. Entreprenøren vil arbeide på lørdager, men da utføre oppgaver som ikke innebærer like mye støy.

Har dere gjort noen tiltak for å redusere støyen?

  • Statens vegvesen og entreprenøren har gått til innkjøp av ekstra sett med Dette vil gjøre at arbeidet med sandblåsing etc. vil bli fortere ferdig. Dette vil ikke medføre høyere støy-frekvens.
  • Prosjektet vil benytte nye duker for å «pakke inn» Dette for å få forsøke å kontrollere fuktigheten inne på brua, samt at vi får bedre kontroll på luften som blåses bort fra Breviksbrua. Denne lufta kan inneholde sand og støv.

Hvorfor arbeider dere på så ulike tider av døgnet?

Siden arbeidet er avhengig av vær, vind og andre klimatiske forhold, er det umulig å gi et eksakt klokkeslett for når arbeidet vil pågå. En morgen kan det være havtåke, en annen dag kan det være fuktighet som gjør at entreprenøren må vente på bedre forhold.

Arbeidet med å sandblåse og vedlikeholde fagverket tar mellom åtte til ti timer. Når arbeidet først er i gang, må det gjøres helt ferdig. Naboer vil derfor oppleve at arbeidet kan starte tidlig en dag, mens en annen dag kan arbeidet starte senere på dagen, men da holde på lengre utover ettermiddagen/kvelden.

A dele opp arbeid på en annen måte, vil innebære at arbeidet tar vesentlig lengre tid. Noe som igjen betyr at arbeidet måtte gå over to somre. Støynivået ville vært det samme.

Hvem utfører arbeidet?

Det er Statens vegvesen som har ansvaret for arbeidet og er byggherre. Arbeidet utføres av entreprenøren Trescon AS.

Hvor lenge varer arbeidet?

Vedlikeholdsarbeidet på rv. 354 Breviksbrua startet etter påske, og har nå pågått i cirka fire måneder. Arbeidet skal være ferdig til november.

Jeg blir plaget av støyen, kan dere utsette arbeidet?

Nei, dessverre. Vi beklager de ulempene arbeidet med Breviksbrua medfører for deg, men dette arbeidet er helt nødvendig for å ivareta Breviksbrua og sikre at den fortsatt vil være en trygg og sikker bru for alle trafikanter.

Eksempel på fagverket på brua som skal sandblåses og få overflatebehandling
Eksempel på fagverket på brua som skal sandblåses og få overflatebehandling Foto: Lars Erik Hegg, Statens vegvesen