Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Her er siste nytt om arbeidet på Breviksbrua. Litt om støy, støv og fremdriften på arbeidet.

Støy

Vi er klar over at vedlikeholdsarbeidet på Breviksbrua innebærer støy for de som bor nærmest. Det er spesielt sandblåsingen av fagverket som gir støy da arbeidet krevet brukt av kraftige kompressorer og annet utstyr.

Statens vegvesen har i samarbeid med entreprenøren iverksatt ulike tiltak for å redusere støyen. Vi har skiftet til elektrisk kompressor og byttet ut alle blåsepistolene som brukes til rengjøring etter alle arbeidsoperasjonene. Disse blåsepistolene gir mildere lyd. Vi har også bestilt nye dyser/munnstykker til blåserensingen som også skal være bedre når det gjelder støy.

Vi har forsøkt å fordele arbeidet utover slik at vi ikke jobber konsentrert på ett punkt, men her må vi også ta hensyn til bruas bæreevne. Entreprenøren vil nå etablere en ny arbeidsplattform i sidespennet på Stathelle-siden. Ved å gjøre dette får vi utnyttet kapasiteten når vær og vind tillater det, samt vi får fordelt støyende arbeid utover et større område.

Statens vegvesen har også hyret inn konsulenter for å gjøre støymålinger. Målingene skal gi konsulentene grunnlag for å gi oss innspill til støyreduserende tiltak.

Målingene så langt viser at tiltakene Statens vegvesen har iverksatt har dempet støyen noe, og vi håper bidraget fra konsulentene kan gi oss flere innspill og tiltak.

Støv

For et par uker siden fikk vi tilbakemeldinger fra beboere i Brevik som meldte om såre og irriterte øyne. Beboerne lurte på om årsaken til problemene var støv fra vedlikeholdsarbeidet på Breviksbrua. Dette var første gang vi i Statens vegvesen ble gjort oppmerksom på denne problemstillingen.

Statens vegvesen tar tilbakemeldingene om støv og irriterte/såre øyne på alvor, og vi ønsker å undersøke saken grundig. Vi jobber nå med å skaffe oss en oversikt og finne mer ut av dette. Vi har hatt samtaler med beboere i nærheten av brua, og vi ønsker gjerne å komme i kontakt med de som har opplevd dette, for å få mer informasjon om problemstillingen. Kontaktinformasjon ligger på prosjekt-siden på vegvesen.no.

Statens vegvesen sonderer nå fagmiljøer for å knytte til oss eksperter på luftkvalitet og forurensning. Blant annet har vi kontaktet Norsk institutt for luftforsking (NILU) for å undersøke om de kan bistå i denne saken. Vi har også en dialog med Miljørettet helsevern i Grenland for videre oppfølgning.

Fremdrift

Opprinnelig skulle arbeidet på brua startet i august 2020, men vi hadde noen utfordringer med å få godkjent de planlagte forsterkningstiltak hos Riksantikvaren. Årsaken til dette er at Breviksbrua er fredet. Anleggsperioden i kontrakten er på ti måneder og var i utgangspunktet fordelt på to perioder; høsten 2020 og 1. april til 31. oktober 2021.

Da vedlikeholdsarbeidet startet i vår, var utgangspunktet for prosjektet å få ferdigstilt arbeidet til november i år. For å få til dette måtte vi ferdigstille ti måneders arbeid i løpet av sju måneder. Både Statens vegvesen og entreprenøren var positive til at vi skulle få til dette da vi startet i april.

Vi ser nå at vi ikke rekker å ferdigstille arbeidet i løpet av disse sju månedene. Det er flere årsaker til dette. Korona-pandemien førte til stengte landegrenser og krav om karantene for flere av arbeiderne. Dette forsinket arbeidet spesielt i starten. Utfordringene med støy har medført flere begrensninger som har gått ut over fremdriften.

Vi jobber nå for å bli ferdig med vedlikeholdsarbeidet til jul i år. For å klare dette er vi avhengig av Miljørettet helsevern i Grenland viderefører dispensasjonen for bygge- og anleggsstøy, samt at vær og vind spiller på lag med oss. Vær og vind spiller en avgjørende rolle for arbeidet vi holder på med, men dette er noe vi naturlig nok ikke har kontroll over.

Fagverket gjennomgår nå overflatebehandling for å sikre fremtidig bruk av Breviksbrua.
Fagverket gjennomgår nå overflatebehandling for å sikre fremtidig bruk av Breviksbrua. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark