Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Rapporten fra Norsk institutt for luftforsking er klar, og konklusjonen er at alle prøver fra Breviksbrua er godt under grenseverdiene som er satt.

I høst engasjerte Statens vegvesen Norsk institutt for luftforsking (NILU) for å undersøke svevestøv i lufta rundt Breviksbrua. Bakgrunnen var meldinger fra beboere i Brevik om irriterte og såre øyne. Beboerne stilte spørsmål om støv fra vedlikeholdsarbeidet på Breviksbrua var årsaken.

For å vurdere om vedlikeholdsarbeidet på brua påvirker luftkvaliteten i nærområdet, utførte NILU prøvetaking av svevestøv på to steder. Det ene stedet var Blekebakkvegen, nordvest for brua, og Gjermundsholmen som ligger sørøst for brua. Disse to stedene ble valgt ut basert på hovedvindreningene i området. Målingene ble tatt hver dag fra kl. 7-19 i to uker.

I rapporten er NILU tydelig i sin konklusjon: Måleresultatene av svevestøv og metallkonsentrasjoner, viser konsentrasjoner som er godt under grense-/målsettingsverdiene og luftkvalitetskriteriene for alle analyserte komponenter.

NILU har undersøkt en rekke metaller som kan knyttes til bestanddeler av brua og vedlikeholdsarbeidet.

– Rapporten fra NILU er grundig, og vi er selvfølgelig fornøyde med konklusjonen. Vi er glade for at arbeid med Breviksbrua ikke overskrider de grenseverdiene som er satt i forurensningsforskriften, sier Øyvind Aske i Statens vegvesen.

Rapporten fra NILU er tilgjengelig på vegvesen.no for de som er interessert å lese hele. Rapporten er også oversendt Miljørettet helsevern i Grenland.

 

Bildet av fagverket på Breviksbrua
På brua pågår vedlikeholdsarbeid av blant annet fagverket. NILU har undersøkt en rekke metaller som kan knyttes til bestanddeler av brua og vedlikeholdsarbeidet. Konklusjonen i rapporten er klar: Prøvene fra Breviksbrua er godt under de grenseverdiene som er satt. Foto: Lars Erik Hegg, Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark