Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I forbindelse med vedlikeholdsarbeidet har Miljørettet helsevern i Grenland gitt tillatelse til å overskride grenseverdiene for bygge- og anleggsstøy.

Det omfattende vedlikeholdsarbeidet på rv. 354 Breviksbrua er godt i gang. Arbeidet innebærer bruk av ulike verktøy og arbeidsoperasjoner som kan medføre støy. Blant annet skal brukonstruksjonen sandblåses før den skal males. Til dette arbeidet bruker entreprenøren store kompressorer og sandblåsningsutstyr som medfører støy.

Tillatelsen gjelder kl. 07-23

Det er entreprenør-selskapet Trescon AS som har fått vedlikeholds-oppgaven av Statens vegvesen, og etter planen skal alt arbeidet med Breviksbrua være ferdig til november i år. For at entreprenøren skal få gjennomført alt arbeidet, jobber de nå to skift på brua.

Tillatelsen entreprenøren har fått fra Miljørettet helsevern i Grenland, gjelder for arbeid i tidsrommet 07.00 – 23.00. De mest støyende arbeidsoperasjonene vil så lang det er mulig bli gjennomført på dagtid. 

Det skal ikke utføres støyende arbeid lørdager og søndager. Entreprenøren legger opp til arbeid på lørdager, men da med oppgaver som ikke innebærer like mye støy.

Forsøke å utføre mest på dagtid

- Vi er klar over at støy medfører ulemper og belastninger for de som bor i nærheten av Breviksbrua, men arbeidet som medfører støy er helt nødvendig for at vi skal få gjennomført dette vedlikeholdsarbeidet. Siden værforholdene er avgjørende for når det er mulig å sandblåse brukonstruksjonen, er det vanskelig å gi et eksakt tidspunkt for når det støyende arbeidet vil pågå. Vi skal så langt det lar seg gjøre forsøke å utføre det mest støyende arbeidet på dagtid, sier byggeleder i Statens vegvesen, Lars Erik Hegg.

Det omfattende vedlikeholdsarbeidet på Breviksbrua er godt i gang. Foto: Lars Erik Hegg