Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Fra og med mandag 22. juni starter vi arbeidet med å utvide bredden langs riksveg 83 i og like nord for Lokket på Seljestad i Harstad.

Arbeidene vil bestå i uttak av berg ved hjelp av boring/pigging (under Lokket) og forsiktig sprenging (nord for lokket). Det fører til at vi må legge om trafikken fra uke 26 til 34. 

Det fører til at kjørefeltet, ut sentrum, mot sør blir stengt. Trafikken omdirigeres via Seljestadveien. Trafikken inn til sentrum går langs rv. 83. Det blir nedsatt fartsgrense til 30 km/t gjennom anleggsområdet. Vi ber om at farten respekteres og at det tas hensyn til at det pågår arbeid nær veibanen.

Se vedlagte illustrasjonsskisse om kjøremønsteret:

Omkjøring rv 83 Harstad
Illustrasjonsskisse om omkjøringsvegene

:

 

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark